Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

AUDYT

Kolejnym krokiem jaki podjęliśmy na drodze do uzyskania certyfikatu było przeprowadzenie przedszkolnego audytu środowiskowego. Nasze przedszkolaki biorą czynny udział w procesie przeglądu poprzez grupowe patrole ekologiczne, których celem jest ocena najbliższej okolicy pod kątem czystości (dzikie wysypiska śmieci) czynna postawa dotycząca oszczędnego korzystania z wody i racjonalnego korzystania z elektroodpadów, kształtowana jest poprzez:
  • zajęcia otwarte z udziałem rodziców
  • zbiórkę baterii ( współpraca z firmą REBA)
  • inscenizacje w wykonaniu przedszkolaków
  • doświadczenia z wykorzystaniem wody i energii odnawialnej
  • zbiórkę elektroodpadów ( współpraca z firmą ENERBIA).

Dni związane z odnową środowiska wpisane są w kalendarz działań przedszkola. Dzieci biorą również udział w konkursach i programach związanych z ochroną środowiska: ("Czyste powietrze", "Mamo, tato wolę wodę", "W zdrowym ciele zdrowy duch - konkurs plastyczny").

Poprzez działania dydaktyczno-wychowawcze promowany jest wśród dzieci zdrowy tryb życia, kształtowane są właściwe nawyki żywieniowe a w opracowanym programie przedszkolnym „ Bezpieczny przedszkolak” ujęte są kwestie dotyczące bezpieczeństwa.

Personel przedszkola posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do udzielenie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Nasze przedszkole zapewnia zdrowe środowisko swoim podopiecznym.
Relacja 2013-04-19, 11:29 | autor: Nauczycielki PP w Skorogoszczy
Przedszkolowo.pl logo