Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Rekrutacja uzupełniająca

II etap rekrutacji- rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy na rok szkolny 2020/21 trwać będzie od 16.04.2020 r. do 22.05.2020 r.
Osoby zainteresowane proszone są o pobranie wniosku o przyjęcie do przedszkola (w załączniku) i złożenie go wraz ze stosownymi załącznikami-zaświadczeniami bądź oświadczeniami (w załączeniu).

Z uwagi na czasowe zawieszenie zajęć edukacyjnych, wniosek proszę wrzucić do skrzynki pocztowej, umieszczonej przy bramie wejściowej do Przedszkola.


Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z wnioskiem i dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium.
Komunikat 2020-04-15, 20:51 | autor: Ewa Jarosz
Przedszkolowo.pl logo