Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA OD 25.05.2020 R.

Szanowni Rodzice !

Informuję, że z dniem 25 maja 2020 r. Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy wznawia swoją działalność w zakresie zajęć opiekuńczych w tzw. reżimie sanitarnym.
Ze względu na wytyczne GIS, MZ i MEN liczba miejsc w placówce jest ograniczona.
Z uwagi na w/w zalecenia, w przedszkolu będą prowadzone zajęcia opiekuńcze jedynie dla dzieci zgłoszonych poprzez deklarację, z uwzględnieniem określonych kryteriów pierwszeństwa przyjęcia.
W chwili obecnej prowadzimy rozpoznanie w zakresie potrzeb sprawowania opieki.

Wobec powyższego prosimy wszystkich zainteresowanych Rodziców o zapoznanie się z treścią procedur przedszkolnych, stworzonych na czas zagrożenia epidemicznego i złożenie deklaracji uczestnictwa w w/w zajęciach wraz ze stosownymi oświadczeniami:

-załączniki: nr 1, nr 3 i nr 4 do Procedury funkcjonowania PP w Skorogoszczy w stanie
zagrożenia epidemicznego
-załącznik nr 2 do Procedury na wypadek procedura postępowania na wypadek podejrzenia
wystąpienia choroby zakaźnej - koronawirus covid-19 w PP w Skorogoszczy.

Na deklarację czekamy do dnia 20 maja br. -do godziny 15.00. Należy ją wysłać na adres e-mail- ppskorogoszcz@gmail.com z tytułem „DEKLARACJA” lub wrzucić do skrzynki pocztowej, znajdującej się po lewej stronie bramy wejściowej Przedszkola.

O zakwalifikowaniu się dziecka poinformujemy Państwa telefonicznie.

Z poważaniem
Ewa Jarosz –
Dyrektor PP w SkorogoszczyW załączeniu:

1.Procedura funkcjonowania PP w Skorogoszczy w stanie zagrożenia epidemicznego do wypełnienia: załączniki: nr 1, nr 3 i nr 4 )
2.Procedura na wypadek procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej - koronawirus COVID-19 w PP w Skorogoszczy - do wypełnienia załącznik nr 2
3.Wytyczne GIS


Komunikat 2020-05-15, 19:51 | autor: Ewa Jarosz
Przedszkolowo.pl logo