Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Drodzy Rodzice,
W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021 informujemy, że od dnia 01 września 2020 r.:

1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 – 16.00.,
2. Podstawa programowa realizowana jest od 8.00 do 13.00.
3. Praca przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny zgodny z wytycznymi GIS .
4. Ze względów zachowania bezpieczeństwa rodzice nie będą mieli możliwości wchodzenia do przedszkola i będą przekazywać dzieci pracownikom przy wejściu do placówki. Jedynie rodzice dzieci nowo przyjętych mogą być w okresie adaptacyjnym wpuszczani do szatni i holu przedszkolnego z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk, odstępy 1,5 do 2m). W szatni jednocześnie może przebywać dwoje rodziców/opiekunów.
5. Dzieci mogą być przyprowadzane tylko do godziny 8.15. Po tej godzinie drzwi przedszkola zostaną zamknięte. Ze względu na konieczność sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń rodzice są zobowiązani do ścisłego przestrzegania ustalonych godzin.
6. Ubranka na przebranie dla dzieci prosimy przynieść pierwszego dnia w podpisanej foliowej torbie.
7. 01 września 2020 r. w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy obowiązkowo dostarczyć wypełnione i podpisane przez obojga rodziców dokumenty: załączniki do opublikowanych procedur.
8. Do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez temperatury, kaszlu czy kataru. Należy zapoznać się z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii w związku z wystąpieniem COVID-19 obowiązującą w naszym przedszkolu.
9 . Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o przeanalizowanie swoich potrzeb przyprowadzania dziecka do przedszkola w sytuacji zagrożenia epidemicznego w szczególności małych dzieci. Wychodząc naprzeciw Państwa obawom związanym z bezpieczeństwem dzieci informujemy, iż będziemy respektować czasowe zawieszenie obecności dzieci w przedszkolu na postawie informacji przesłanych przez Państwa drogą e-mail na adres przedszkola (podany poniżej).
10. Stawka żywieniowa od dnia 01 września 2020 r. będzie wynosiła 8,00 zł za całodzienne wyżywienie, w tym: śniadanie- 2,00 zł, obiad- 4,00 zł, podwieczorek- 2,00 zł.
Opłata stała – 1 zł za godzinę ponad podstawę programową, drugie dziecko uczęszczające do placówki – 0,75 zł.
Opłaty dokonujemy najpóźniej do 15-go dnia każdego miesiąca.
11. Rodzice mogą ubiegać się o refundację wyżywienia w MGOPS w Lewinie Brzeskim. Kryteria finansowe : do 528,00 zł brutto na członka rodziny – refundacja pełnego wyżywienia, do 792,00 zł na członka rodziny- refundacja obiadu. Rodziców, którzy spełniają kryteria prosimy o zgłaszanie się o Ośrodka Pomocy i poinformowanie dyrektora przedszkola lub intendenta o uzyskaniu możliwości dofinansowania.
12. W celu zapewnienia stałej i szybkiej komunikacji prosimy rodziców o aktualizację podanych numerów telefonów.
Dane kontaktowe do przedszkola :
- tel. 77 4121083
- tel. kom. 504 083 838
- e-mail : ppskorogoszcz@gmail.com
- strona internetowa : www.przedszkoleskorogoszcz.przedszkolowo.pl
- Facebook przedszkola – linki dla poszczególnych grup :
• Grupa Biedronki - https://www.facebook.com/groups/245774746533143
• Grupa Misie - https://www.facebook.com/groups/1593384707489210
• Grupa Krasnale- https://www.facebook.com/groups/316204906009374
Prosimy Rodziców o dołączanie do poszczególnych grup.

Prosimy śledzić komunikaty na stronie internetowej na bieżąco.

Komunikat 2020-08-28, 21:13 | autor: Ewa Jarosz
Przedszkolowo.pl logo