Publikacje: Ewa Jarosz

wybierz autora:
 • DRODZY RODZICE W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZORGANIZOWANIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ, W PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 ( POLICJA,
  Komunikat 2021-03-26, 13:07 | autor: Ewa Jarosz
 • W nawiązaniu do konferencji Premiera i zawieszeniu działalności przedszkoli od 27.03 do 09.04.2021 r. przy jednoczesnym zapewnieniu opieki dzieciom Rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych, prosimy o pilne
  Komunikat 2021-03-25, 15:36 | autor: Ewa Jarosz
 • Zgodnie z art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola. Wobec
  Komunikat 2021-03-23, 10:53 | autor: Ewa Jarosz
 • Informuję, iż w okresie od dnia 1 marca do dnia 12 marca 2021r. należy pobrać i złożyć wniosek do Przedszkola na rok 2021/22. Wnioski można pobrać elektronicznie ze strony internetowej placówki bądź osobiście w wersji papierowej z Przedszkola. Wniosek wraz z załącznikami
  Komunikat 2021-02-22, 09:53 | autor: Ewa Jarosz
 • Podaję do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, w tym terminów składania dokumentów
  Komunikat 2021-02-06, 01:53 | autor: Ewa Jarosz
Przedszkolowo.pl logo