Nasze sukcesy

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w różnych licznych konkursach o zasięgu gminnym, regionalnym czy ogólnopolskim.
W kwietniu b.r. nasze przedszkolaki wzięły udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Nadleśnictwo Rudziniec ( jedno z 38 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach) pt. „Moja Sowa”.
Celem konkursu była prezentacja możliwości twórczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej przyrodą i lasem, popularyzacja śląskich lasów.
Dnia 30.04.2018 r. Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu plastycznego dla dzieci. Prace Komisji przebiegały burzliwie i długo. Wybranie najpiękniejszych, najciekawszych, najbardziej wyróżniających się prac- było ogromnym wyzwaniem. Komisja zweryfikowała w pierwszej kolejności dzieła pod kątem formalnym, a następnie zgodności z ogłoszoną tematyką. Pomysłowość, oryginalność i wkład własny twórcy zadecydowały o ostatecznym wyborze laureatów.
Jedną z laureatek konkursu w kategorii przedszkola została nasza Hania Krynicka.
Dnia 15.05.2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec, w trakcie uroczystego spotkania, Hania odebrała nagrodę przyznaną w konkursie „Moja Sowa”.
Hania zajęła czwarte miejsce- spośród ponad 700 prac nadesłanych z województw opolskiego i śląskiego. To ogromny sukces i wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy Hani, jak również rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów.

Ewa Jarosz
====================================================================================

Przedszkolowo.pl logo