Opłaty

OPŁATY
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SKOROGOSZCZY


Opłat za przedszkole można dokonywać w placówce przedszkola w terminie do
15 dnia każdego miesiąca
. Pieniądze należy dostarczyć w zaklejonych i podpisanych kopertach lub woreczkach.

Opłat można dokonywać również przelewem bankowym na dane:
Nr konta: 32 8870 0005 2003 0199 4339 0001 z dopiskiem kogo dotyczy wpłata oraz czego: np.
- opłaty za miesiąc………, za: imię i nazwisko dziecka…………
- opłata za pobyt w przedszkolu – kwota……
- opłata za wyżywienie – kwota……

Nazwa odbiorcy:
Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy, ul. Słowackiego 1, 49-345 Skorogoszcz

WAŻNE!
Należy pamiętać, że: wpłacamy dokładnie kwoty wyszczególnione na zestawieniu opłat.

Opłaty za przedszkole obejmują:

- Opłatę za pobyt dziecka poza godziny bezpłatnej realizacji podstawy programowej: 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową
- Opłatę za wyżywienie: śniadanie: 2 zł, obiad 4 zł, podwieczorek 2 zł

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.


Przedszkolowo.pl logo