Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

REKRUTACJA 2022 r.

Informuję, iż w okresie od dnia 28 lutego do dnia 11 marca 2022r. należy pobrać i złożyć wniosek do Przedszkola na rok 2022/2023. Wnioski można pobrać elektronicznie ze strony internetowej placówki bądź osobiście w wersji papierowej z Przedszkola. Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić czytelnie. Pamiętać o złożeniu podpisów obojga rodziców.
Do wniosku należy załączyć dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań:

• Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (bez podawania wynagrodzenia)
• Kopie orzeczenia o niepełnosprawności , z potwierdzonym przez rodzica zgodności z oryginałem na każdej stronie ( jeśli takie orzeczenie posiadają: dzieci lub rodzice)
• Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – pobrać druk ze strony przedszkola oraz dołączyć kopie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód
• Dokumenty poświadczające pieczę zastępczą
• Oświadczenie o wielodzietności (3 lub więcej dzieci)– pobrać ze strony przedszkola
• Oświadczenie o uczęszczaniu starszego rodzeństwa do przedszkola – pobrać ze strony przedszkola, do którego składa się wniosek.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy włożyć do koperty, zakleić i wrzucić do skrzynki pocztowej, umieszczonej przy bramie wejściowej do Przedszkola.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbędzie się w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 18 marca 2022r.
Komunikat 2022-02-25, 10:38 | autor: Ewa Jarosz
Przedszkolowo.pl logo