Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola w postaci symbolu graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej placówki.

Cel konkursu:
– wyłonienie najlepszego znaku graficznego placówki,
– rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej,
– zaangażowanie lokalnej społeczności do działania na rzecz placówki.

Założenia ogólne:
1. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
w regulaminie.
2. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej niepublikowany.
3. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
4. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
6. Konkurs trwa od 12.04.2022 do 11.05.2022

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony dla dzieci i członków ich rodzin oraz absolwentów przedszkola.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
– zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,
– dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,
– złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

Forma prezentacji pracy konkursowej:
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania, m. in. reklama, Internet, zaproszenia, papier firmowy i inne.
2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych
i dostarczyć go zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.
3. Projekty muszą spełniać następujące warunki:
– na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm.
Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
– być czytelne i łatwo zapamiętywane,
– być łatwo identyfikowane z Przedszkolem Publicznym w Skorogoszczy
– ma zawierać nazwę przedszkola
– powinno być proste pod względem graficznym.
Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej niepublikowany
ZAPRASZAM DO TWÓRCZEJ ZABAWY
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU
Komunikat 2022-04-12, 11:34 | autor: Ewa Jarosz
Przedszkolowo.pl logo