Rozkład dnia

d-1449652598


PRZEDSZKOLE CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 6:30-16:006:30 - 8:00 - Schodzenie się dzieci, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, zabawy kierowane i niekierowane, gry i zabawy stolikowe (puzzle, układanki itp.). Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycielkę (np. rozwijające percepcję słuchową, grafomotorykę i inne).

8:00 - 8:30 - Zabawy kierowane i niekierowane, ćwiczenia poranne.

8:30 - 8:45 - Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.

8:45 - 9:05 - Śniadanie.

9:05 - 9:15 - Zabiegi higieniczne, mycie zębów.

9:15 - 10:15 - Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową (w sali lub na świeżym powietrzu - ogród przedszkolny, spacery, wycieczki).

10:15 - 11:30 - Pobyt na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy ruchowe, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy sportowe, zabawy kierowane i niekierowane, spacery, wycieczki.

11:30 - 11:45 - Czynności higieniczne przed obiadem.

11:45 - 12:15 - Obiad.

DZIECI MŁODSZE
12:15 - 12:30 - Przygotowanie do leżakowania.

12:30 - 14:15 - Odpoczynek poobiedni - leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

DZIECI STARSZE
12:15 - 12:30 - Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę.

12:30 - 13:00 - Zabawy kierowane i niekierowane w sali lub na świeżym powietrzu, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze.

13:00 - 14:15 - Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Realizacja programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

WSZYSTKIE DZIECI
14:15 - 14:30 - Czynności higieniczne i samoobsługowe przed podwieczorkiem.

14:30 - 14:45 - Podwieczorek.

14:45 - 16:00 - Samorzutne zabawy dzieci, praca wyrównawcza i indywidualna, omówienie wydarzeń dnia. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.
Przedszkolowo.pl logo